آرشیو برچسب ها : مدارهای لوله کشی شده

مدارهایی سیستم حرارتی خورشیدی آنچه که در این مورد پیش می آید که از یک ترمیستور به عنوان قطعه حسگری به منظور ایجاد پسورد مورد شرایط سطحی که کنترل می گردد، استفاده می نماید، دو مدار ساده وجود دارند. که هر دو با تغییر اندکی مشابه یکدیگرند- محل ترمیستور و مقاومت متغیر که مکان ها […]