آرشیو برچسب ها : مخازن اصلی دفنی

سوخت و سوخت رسانی سوخت های مایع مشخصه هایی که به وسیله آنها گرید و کلاس سوختها را تعیین می کنند شامل موارد زیر می باشد: ویسکوزیته و نقطه اشتعال و نقطه ریزش و مقدار آب و مواد رسوبی و وجود کربن و خاکستر، کیفیت تقطیر و چگالی و ارزش حرارتی و مقدار هیدروکربن و […]