آرشیو برچسب ها : محل قرارگیری سختی گیر مغناطیسی

سختی گیرهای مغناطیسی گروه صنعتی دمایار برای جلوگیری از تشکیل رسوب ،حذف رسوبات پیشین ، افزیش بازدهی مبدلهای حرارتی و افزایش طول عمر تجهیزات و نگهداری آسان دستگاههای حرارت مرکزی بعنوان یكی از كاربردی ترین تجهیزات در سیستمهای حرارت مرکزی مورد استفاده گسترده قرارمی گیرد . .این سیستم در اندازه های ۱/۲ تا ۲اینچ تولید […]