آرشیو برچسب ها : مبدل گرمایی EHR

مبدل گرمایی Ehr، يك سيستم يكپارچه است كه براي بازيافت انرژي گرمايي که از احتراق گاز تولید میشود و ياهواي گرم كه از طريق دودكشها به اتمسفر فرستاده مي شود، طراحي شده است. Ehr، یک سیستم هوشمند که انرژي گرمايي توليد شده دربسياري از فرايندهاي توليد و احتراق را بازيافت میکند، مثل كوره هاي ذوب، كوره […]