آرشیو برچسب ها : لوور

لوور باران گیر براي تامين هواي تازه مورد نياز براي کليه مکان هاي تهويه به کار میرود.از ويژگي هاي  بارز اين لوورها افت فشار کم، عدم ديد به داخل کانال و  استحکام زياد مي باشد. به دليل شکل خاص پره، هنگام نصب بر روي نماي ساختمان از ورود برف و  باران به داخل محيط جلوگيري […]

لوور ماسه گیر جهت تامين هواي تازه در مكانهايي كه هوا با شن و ماسه و ذررات درشت معلق همراه است، به کار میرود.  از ويژگي هاي  بارز اين لوورها دارا بودن صفحات عمودي جهت جداسازي ذررات معلق از هوا میباشد.  افت فشار کم، عدم ديد به داخل کانال و  استحکام زياد از خصوصيات اين […]