آرشیو برچسب ها : لانچر و رسيور تولید گروه دمایار

این دستگاه ها با ارسال توپک مخصوص به داخل لوله های انتقال گاز و نفت و ایجاد فشار از سوی دیگر رسوبات داخل لوله را جمع آوری کرده و در انتهابه رسیور تحویل می دهد. همچنین با استفاده از یک ضخامت سنج بعد از توپک می توان قطر داخلی لوله را به منظور تشخیص میزان […]