آرشیو برچسب ها : قیمت کلکتور گرمایش از کف

کلکتور گرمایش از کف از کلکتورهای CFD و FHF جهت تنظیم دما و جریان در سیستم های گرمایش از کف استفاده میشود.CFD  از یک کلکتور 5/4 اینچی برای جریان رفت و برگشت تشکیل شده که توانایی اتصال به 12 انشعاب را دارد. این اتصالات به صورت سری به کلکتور وصل میشوند. میتوان سیال را در […]