آرشیو برچسب ها : قیمت چیلر کمپرسوری

ویژگی ها: قابلیت ترکیب شدن و رسیدن به ظرفیت بالا مجهز به  كمپرسور حلزوني ديجيتال و ثابت با بازدهی بالا رنج وسيع تغيير ظرفيت تغيير پيوسته ظرفيت موجب پایین آمدن مصرف انرژي و افزايش SEER (نرخ بهره وري فصلي) دستگاه مي شود. قابليت اعتماد بالابدون تداخل الكترومغناطيسي عدم نياز به تجهيزات برگشت روغن دارای  شیر […]