آرشیو برچسب ها : قیمت پمپ فشار قوی

پمپ فشار قوی

شهریور ۳۰, ۱۳۹۳ پمپ

پمپ افقی گریز از مرکز فشارقوی این پمپ دارای  پروانه‌های بین یاتاقانی، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌های شعاعی می باشد. هر طبقه به وسیله اورینگ آب بندی می گردد. طبقات توسط پیچ به یکدیگر متصل می شوند.پایه‌های نگهدارنده پمپ به صورت یکپارچه با محفظه مکش و رانش ریخته‌گری میشوند. بخش زیادی از […]