آرشیو برچسب ها : قیمت هیتر موضعی

هیتر تابشی موضعی

فروردین ۲۷, ۱۳۹۳ هیتر

گرم کننده تابشی موضعی (Local Unit) گرم کننده های تابشی موضعی شناخته شده ترین نوع سامانه های گرمایش تابشی در ایران هستند.در این سامانه ها مشعل،فن مکنده و لوله ها به صوورت یکجا در محل مورد نظر نصب شده و برای پوشش گرمائی کل سالن از مجموعه این سامانه ها (بسته به سطح سالن و […]