آرشیو برچسب ها : قیمت هواساز صنعتی مکشی

• متناسب به منظور اجرا  در فضاي داخل و خارج (In Door or Out Door) • تولید شده با پانل هاي دوجداره به منظور کاهش صدا و هدر رفتن انرژی • دارای 26 مدل متنوع در محصول • توانایی اجرا در 2 مدل دمشي (Blow Thru) و مکشي (Draw Thru) • توانایی اجرا در 2 […]