آرشیو برچسب ها : قیمت نمایندگی پکیج کلر زنی

پکیج کلرزنی کلرزنی یا استفاده از ترکیبات کلر یکی از رایج ترین روشهای گندزدایی و حذف پاتوژنهای بیماری زای موجود در آب و پسابهای تصفیه شده می باشد. با توجه به لزوم گندزدایی آب آشامیدنی و پسابهای تصفیه شده  و آبهای صنعتی استفاده از پکیج های کلرزنی با ظرفیت های مختلف ضروری میباشد. کلر علاوه […]