آرشیو برچسب ها : قیمت فيلتر کربن فعال

فيلتر کربن فعال گرانولي (GAC Filter) فیلترکربن فعال جهت از بین بردن طعم، بو، رنگ، BOD، COD، مواد آلی و کلر آزاد به کار میروند. کربن فعال مواد آلی موجود در آب را جذب و سپس تجزیه می‌کند. پدیده جذب در سطوح داخلی سوراخ‌های کربن اکتیو به دلیل وجود انرژی موازنه نشده‌ای است که بین […]