آرشیو برچسب ها : قیمت شیر

بدنه شیر از شمش برنج تزریقی تشکلیل شده است که ترکیبی از  MS : %58 PU : %2 ZN : %40 میباشد.با پیشرفته ترین دستگاههای اتوماتیک مانند ترانسفر عملیات ماشین کاری انجام میشود.سیستم اب بندی فلز روی بدنه شیر اعمال شده تا مقاومت بیشتری داشته باشد.این دستگاه میتواند فشار تا 6 اتمسفر را تحمل کند و […]