آرشیو برچسب ها : قیمت سیستم گرمایشی تابشی

سیستم گرمایشی تابشی بدون اینکه انرژی گرمایی خود را به هوا منتقل کند اول به کف سالن میرساند و بستری گرم برای پرنده ایجاد میکند و بدون اتلاف انرژی تعداد دفعات تهویه را به حد استاندارد میرساند که این امر کمک شایانی به بهبود کیفیت محصول میکند. مزایای سیستم گرمایشی: 1)در مصرف برق و سوخت […]