آرشیو برچسب ها : قیمت سیستم تهویه داکتد اسپلیت

سیستم های تهویه داکتد اسپلیت یا سیستم های تهویه کانالی، سیستم های تهویه مطبوعی هستند که از طریق سیکل تبرید تراکمی، بار سرمایشی و توسط کویل آب گرم، بار گرمایشی مورد نیاز را تأمین میکند. حجم هوای تولیدی در این سیستم  از طریق کانال هایی که در خروجی دستگاه تعبیه شده به فضاهای مورد نظر انتقال […]