آرشیو برچسب ها : قیمت سیستم تصفیه آب

سیستم تصفیه آب آشامیدنی و صنعتی فرآیندهای تصفیه آب، بسته به کیفیت آب خام و همچنین کیفیت آب تصفیه شده میباشد. این فرآیندها شامل موارد زیر می باشد: دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (RO) تبادل یون (Ione Exchange) انعقاد، لخته سازی و ته نشینی الکترولیز شرح فرآیند اسمز معکوس اسمز معکوس یک فرآیند فیزیکی جداسازی […]