آرشیو برچسب ها : قیمت زباله سوز

رشد سریع صنایع آلاینده خصوصاً در مجتمع های پتروشیمی در بخش صنایع پایین دستی نفت، همین طور پسماندهای عفونی در بخش بهداشت و درمان و بیمارستان باعث آلودگی میحط زیست و خسارت های جبران ناپذیر به سیستم محیطی کرده است. صنایع نفتی و درمانی برای جلوگیری از تخریب اکوسیستم و الودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، […]