آرشیو برچسب ها : قیمت روز کوره

از کوره هوای گرم به عنوان یکی از تجهیزات مولد گرما استفاده میشود و از نظر گردش هوا در دو گروه طبیعی (بدون فن) و اجباری (فن دار) تقسیم بندی می شوند. بنابر اصل وزش گرمایی، هوا به دلیل حرارت دیدن به علت سبکی بالا رفته و پس از سرد شدن به طرف پایین رانده […]