آرشیو برچسب ها : قیمت روز چیلرهای جذبی

چیلرهای را به طور کلی می توان به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم بندی کرد. تفاوت چیلرهای تراکمی و جذبی چیلرهای تراکمی به طور کلی از انرژی الکتریکی برای سرمایش استفاده می شود و چیلرهای جذبی از انرزی حرارتی برای ایجاد سرمایش استفاده می کنند. چیلرهای جذبی از برخی لحاظ مشابه با […]