آرشیو برچسب ها : قیمت روز اسپلیت خورشیدی

اسپلیت خورشیدی اسپلیت فوق طوری طراحی گردیده است که به صورت کامل با برق DC کار نمایـد. در قطعات داخلی از هیچگونه قطعات AC استفاده نشده است. یک بــرق DC به یونیت خارجی متصل گردیده و یــونیت داخلی برق را از یونیت خارجی دریافت می نماید. فشار گاز و ظرفیت متغیر موجب میگردد که دستگاه […]