آرشیو برچسب ها : قیمت روز آبگرمکن زمینی

آبگرمکن زمینی مخزن دار از این وسیله جهت تامین آب گرم مصرفی مورد نیاز استفاده میشود و به نسبت آبگرمکن دیواری بدون مخزن حجم بیشتری از فضای مورد نظر شما را اشغال می نماید. کاربرد آبگرمکن زمینی بیشتر در مواردی می باشد که آب گرم بیشتری مورد نیاز می باشد. چنان چه در منطقه ای […]