آرشیو برچسب ها : قیمت دستگاه شناور سازي

دستگاه شناور سازي از طريق هواي محلول (DAF) شناور‌سازي از جمله عملیات‌هاي واحدي است که جهت جداسازي ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار گرفته میشود. بسیاري از فاضلاب‌هاي صنعتی دارای مقادیر زیادي چربی و روغن و مواد معلق شناور می‌باشد که تخلیه این‌ گونه فاضلاب‌ها باعث گرفتگی چاه‌هاي جاذب و آلودگی […]