آرشیو برچسب ها : قیمت ترموستات

از کنترل کننده جریان FTC در سیستم های گرمایشی رادیاتوری و گرمایش از کف استفاده میشود. FTC یک دستگاه اندازه گیری اتوماتیک میباشد که با شیر های دوراهه مدل RA2000 و RA-C استفاده میشود. دمای آب با سنسور سطحی که به صورت مستقیم بر روی لوله قرار میگیرد، اندازه گیری میشود. یک بست به سنسور […]