آرشیو برچسب ها : قیمت اسپلیت دیواری

اسپلیت دیواری

آبان ۱۰, ۱۳۹۳ اسپلیت

این دستگاه به صورت خودکار در 2 ساعت اول کارکرد , یک درجه دمـای انتخابی ســرمایش یا گــرمایش را کاهــش می دهد و طی  5 ساعت بعدی به تدریج دمای اتاق را  ثابت نــموده و خاموش می شود، این امر موجب ایجاد راحـتی بیشتر در هنگـام خـواب و حـداکثر صرفه جویی انرژی می شود.  اطلاعات […]