آرشیو برچسب ها : قطعات دستگاه رطوبت ساز

این دستگاه از یک رطوبت ساز معمولی و یک اتاقک جانبی تشکیل شده است. اتاقک جانبی دارای دو عدد دامپر می باشد. این دو دامپر به وسیله چرخ دنده و زنجیر به همدیگر متصل می باشند. به این علت میزان هوای وارد شده به سال قابل تنظیم می باشد. برای مثال می توان دامپرها را […]