آرشیو برچسب ها : قطعات تجهیزات سرچاهی

تجهیزات سرچاهی شامل انواع اتصالات، شیرها، سر لوله جداری ، سرلوله مغزی ، کنترل مننده جریان منبع و.. می باشد از این تجهیزات معمولا برای آب بندی چاههای نفت و گاز و آویزان کردن لوله جداری و لوله مغزی ، کنترل عملکرد و فشار چاه استفاده می شد. تجهیزات سرچاهی گروه صنعتی دمایار عمدتا از […]