آرشیو برچسب ها : قارچ های سمی و غیر سمی

قارچ تقسیم بندی مختلفی در مورد قارچ ها ارائه شده و قدیمی ترین تقسیم بندی ها حدود 3000 سال سال قبل ازمیلاد  به چاپ رسیده و شامل قارچ های خوراکی و قارچ های سمی و داروئی است امروزه برای طبقه بندی قارچ ها از مشخصاتی مثل سیکل زندگی قارچ و شکل اندام های تولید مثلی […]

قارچ های سمی مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی بسیار شدید است. به طوریکه این مسمومیت ها بر روی سیستم اعصاب تاثیر می گذارند از جمله قارچ های سمی می توان به موراد زیر اشاره کرد: آمانیتا،موسکاریا،و قارچ هایی که روی دستگاه گوارش تاثیر زیادی دارند و باعث سرگیجه ،استفراغ و اسهال شده و […]