آرشیو برچسب ها : فیلتر پودر کربن

دستگاه های آب شیرین کن خانگی این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب قادر است که سنگینی و سختی آب را نیز تا حد […]