آرشیو برچسب ها : فیلتر پرس

فیلتر پرس فيلتر پرس مجموعه اي از صفحات پوشيده با فيلتر مديوم  ( پارچه فیلتر پرس ) میباشد كه بر روی یک شاسی  طوري طراحي شده‌اند كه جامد درون دوغاب را به صورت مجزا از مایع سوسپانسیون جدا كنند. جريان محلول به وسیله یک لوله مرکزی به درون دستگاه  فیلتر پرس هدايت میشود و بر […]