آرشیو برچسب ها : فیلتر های استوانه ای

هوزینگ فیلتر های میکرونی عملکرد فیلتر هوزینگ : برای حذف ذرات معلق موجود در آب از قطر 1تا قطر 10 میکرون بکار برده می شود .در داخل پوسته بسته به میزان دبی آب ورودی فیلتر های استوانه ای شکل در تعداد و اندازه های متفاوت نصب می گردد . این فیلترها از الیاف پلی­پروپیلن 100% […]