آرشیو برچسب ها : فیلتر دستگاه تصویه آب

تصویه آب

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵ محصولات خارجی

از  اسمز معکوس آب قابل شرب سیستم تصفیه آب کمک می کند تا پاک کننده ها، آب مزه بهتر از طریق فیلتر اسمز معکوس. ارائه می دهد فیلتراسیون چند مرحله، ترکیب رسوب و طعم کلر و بوی فیلتر مجزا را برای حفاظت بسیار عالی ماژول غشاء، بهداشتی، محصور غشاء اسمز معکوس، و بلوک کربن پس […]