آرشیو برچسب ها : فیلترهای هواساز هایژنیک

این هواسازها برای گرمایش و سرمایش و ایجاد فشار مطلوب در مکان هایی استفاده می گردند که به هوای پاک نیاز دارند. این دستگاه قادر است هوایی با درجه خلوص 99.99 درصد را وارد محیط نماید. مکان هایی مانند بیمارستان ها، اتاق های عمل، سالن های تولید و بسته بندی داروها، مکان های زیارتی یا […]