آرشیو برچسب ها : فيلتر پرس

فيلتر پرس ممبراني و چمبر پلیت فیلترپرس معمولی طراحی و ساخت دستگاه فیلتر پرس به دو صورت اتوماتیک و دستی، با پلیتهای معمولی و ممبرانی انجام میشود، استفاده از جکهای  دستی برای ظرفیتهای پایین و جکهای هیدرولیکی برای ظرفیتهای بالا، استفاده از سیستم PLC جهت کنترل و تخلیه و عملیات آبگیری اتوماتیک، قابلیت تولید شاسی […]