آرشیو برچسب ها : فوابد کولر سلولزی

کولر سلولزی انرژی پنجره ای EC1.0 کولر انرژی دارای طراحی و شکل متفاوتی می باشد و نوع طراحی آن بصورت پنجره ای است. این کولر سلولزی دارای دو موتور می باشد که بر اساس نیاز هر دو موتور و یا تنها یکی از آنها را می توان روشن نمود. سیستم خنک کنندگی تبخیری بوسیله پد سلولزی […]