آرشیو برچسب ها : فن سینگل فوروارد

فن سانتریفیوژ سینگل فوروارد فن پروانه به جلو خمیده می باشد و به طور کلی کاربرد آن در کانال میباشد . در حالی که پروانه چند پره برای هوای پاک می باشد، درجه حرارت  تا حدود زیادی را میتوان کنترل نمود که به دلیل موتور خود می باشد که در شرایط محیطی که واقع شده […]