آرشیو برچسب ها : فناوری ساخت سلول های خورشیدی

مقایسه ی سلول های جدید با انواع قدیمی ساختار سلول های فتوولتائی در طول زمان تغییر کرده است .نازک شدن سلول ها موجب کمتر شدن هزینه  ساخت آنها می  شود بطوریکه امروزه به نسبت گذشته سازنده می تواند تعداد شلول بیشتری را از یک مقدار معین سیلیکون و هر ماده فعال دیگر با یکی از […]