آرشیو برچسب ها : فلاش تانک دیگ بخار

زمانی که هنگاميكه آب با دمای بالا  و پر فشار از بخش تخلیه سیستم ديگ بخار (Blowdown) خارج مي‌شود و از درون شيرهاي كنترل جريان (يا تله هاي بخار) در بخش تقسيم جريان كلكتورها مي‌گذرد ، مشکل افت شديد فشار تا 5-20psi پیدا میکند، پس در نتیجه تبديل به مخلوطي از بخار و آب مي‌شود […]