آرشیو برچسب ها : فروش ترموستات

ترموستاتهای اتاقی الکتریکیRET محصولات  RET در انواع 24V و یا 240 V  طراحی و تولید میگردند .مدلهای فوق دارای یک سیستم پیشگوی گرمایش میباشند که کارآیی سیستم گرمایش را بالا میبرند. ترموستات های فوق در تنظیمات مختلفی در دسترس میباشند . همچنین مدلهایی نیز وجود دارند که دارای اتصالات بدون جریان الکتریکی بوده و دارای […]