آرشیو برچسب ها : فروش یخ ساز

یخ ساز خورشیدی این طرح مربوط به یخ سازی است که در هر دوره 10Ib یخ تولید خواهد کرد. این دستگاه از تبخیر و میعان آمونیاک به عنوان یک ماده سرد کننده استفاده می نمایند در این نوع دستگاه خنک کننده به یک ماده سردکننده و یک ماده جذب کننده نیاز داریم. بنابرین آمونیاک ماده […]