آرشیو برچسب ها : فروش گندزدایی اب خنک

يكي از مشكلاتی که درسيستم هاي  آب خنك كن وجود دارد رشد سريع ميكرو ارگانيسم هاي موجود در آب ميباشد . براي رشد ميكرو ارگانيسم ها، فضاي تاريك و كثيف و نسبتاً گرم مدارهاي انتقال آب همواره محل مناسبي میباشند و اين امر باعث ايجاد اختلال در فرآيند تبادل حرارتي میشود.برای همین یکی از مهمترین […]