آرشیو برچسب ها : فروش کندانسور تبخیری

کندانسور تبخیری پربازده در کندانسورهای تبخیری گاز متراکم و داغ شده از کمپرسور، از داخل کویل عبور داده می شود و سطوح بیرون کویل با آب گردشی کندانسور مرطوب می ماند، همزمان هوای محیط به وسیله فن ها درجهت مخالف آب دمیده می شود و قسمتی از رطوبت سطوح بیرونی کویل را تبخیر می کند، […]