آرشیو برچسب ها : فروش ویژه مقاطع وقطعات فولادی

قطعات فولادی شرکت دمایار شامل میلگرد ساده، چهار گوش، بلوک و سایر مقاطع خاص می باشند که به صورت آهنگری باز تولید می شوند. تمام فولادهای فورج پذیر از فولادهای ساده کربنی تا پر آلیاژی و زنگ نزن مطابق استانداردهای و در قالب استاندارد کلی فورج باز قابل تولید می باشند.

شرکت صنعتی دمایار در بخش تولید محصولات شامل میلگرد ساده وپله دار، چهار گوش، بلوک و سایر مقاطع خاص می باشد که به صورت آهنگری باز تولید می شوند. تمام فولادهای فورج پذیر از فولادهای ساده کربنی تا پر آلیاژی و زنگ نزن با رعایت استانداردهای مربوطه  و سایر استانداردهای مد نظر مشتری و در […]