آرشیو برچسب ها : فروش هواکش گلخانه ای

هواكش گلخانه ای این هواکش داراي هوادهي زياد، آلودگي صوتي كم، مصرف انرژي پايين میباشد. این هوا کش ها مجهز به دمپر اتوماتيك و عملكرد مطمئن میباشند كه نياز بسيار كمي به تعميرات و نگهداري دارند. به همين خاطر هواكش هاي ايده آلي براي تهويه فضاي داخل سالن هاي گلخانه مي باشند. اين فن ها […]