آرشیو برچسب ها : فروش فیلتر گاز خشک

کاربردهای فیلترهای گاز خشک برای جداسازی ذرات جامد در مسیر خطوط لوله گاز قرار می گیرد. وقتی گاز به فیلتر وارد می شود از سرعت آن کاسته می شود و این باعث تجمع گاز در قسمت انتهایی فیلتر می گردد و ذرات کوچکتر جدا شده و باعث می گردد گاز تمیز از محفظه فیلتر خارج […]