آرشیو برچسب ها : فروش ضدعفونی کننده UV

نور فرابنفش در طول موج بين 200nm   و 280nm  خاصيت گندزدايي آب را دارد و بر روي DNA ميكروارگانيسم ها تاثير میگذارد و آنها را عقيم مي كند و بدين ترتيب از تكثير آنها جلوگیری میکند . بالاترين راندمان اين فرآيند در طول موج 254nm صورت مي گيرد.در این سیستم ها اب بعد از فیلتر […]