آرشیو برچسب ها : فروش شیر پروانه ای

شیر پروانه ای: شیر فوق  با حرکت چرخشی جهت قطع و وصل کردن جریان و همچنین تنظیم جریان به کار میرود. این شیر دارای عملکرد آسان و سریع می باشد چون ۹۰ درجه چرخش  دستگیره ، مجرابند را از حالت کاملاً بسته به حالت کاملاً باز تغییر می دهد . شیرهای پروانه ای بزرگتر دارای […]