آرشیو برچسب ها : فروش شیر ترموستات

مزایای شیر ترموستاتیک: مانع  از اتلاف انرژی و کاهش هزینه سوخت مصرفی  به میزان ٢٠ درصد قابلیت کنترل و تنظیم دمای محیطهای مختلف با دقت بالا بدون نیاز به استفاده از هر نوع انرژی الکتریکی. قابلیت ایجاد آسایش مصرف کننده با ایجاد دمای یکسان در محیط. امکان بهره گیری از گرمای آزاد محیطی ( گرمای […]