آرشیو برچسب ها : فروش سیستم دی اریتور

دی اریتور

مهر ۸, ۱۳۹۳ اتصالات

دی اریتور از دستگاه دی اریتور برای از بین بردن گازهای محلول در آب استفاده میشود و استاندارد های مهندسی طراحی این دستگاه جهت افزایش کیفیت فن در نظر گرفته میشود. مخزن ذخیره به صورت افقی با دو سر عدسی و از جنس ورق آلیاژی ST52 میباشد. سطح داخلی مخزن پوشیده شده به وسیله 3 […]