آرشیو برچسب ها : فروش سختی گیر مکانیکی

سختی گیر مکانیکی (Water softner) یا سختی گیر های تبادل یونی ، رایج ترین انواع سختی گیر میباشند. گاهی اوقات به کاندیشنرهای شیمیایی و فیزیکی به  عنوان “نرم کننده ” رجوع می شود اما این کاندیشینرها مواد معدنی سخت را از آب پاک نمی کنند بلکه از ته نشین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح […]